Privacy Policy

Fysio Centrum Zaanland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Centrum Zaanland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming;
  • Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • De medewerkers van de praktijk zijn op de hoogte  van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.
  • Bij het bewaren van uw gegevens wordt de wettelijke termijn aangehouden.

Fysio Centrum Zaanland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch of per mail, t.a.v. Alida Pronk.

Fysio Centrum Zaanland

Telefoon: 075-6502238

Contact per e-mail >