Missie

De missie van Fysio Centrum Zaanland luidt;

De praktijk functioneert in alle opzichten als een zelfstandige praktijk met een bijzondere relatie tot het ziekenhuis Zaans Medisch Centrum (ZMC) in Zaandam. Enerzijds is er een volledige onafhankelijkheid t.o.v. het ZMC qua aansturing, management alsook in financiële zin, anderzijds bestaan er gezien de aard van de werkzaamheden uitgevoerd door FCZ en de locatie van de praktijk voor fysiotherapie, nauwe banden met het ZMC.

  • FCZ is en blijft de zogenaamde preferred provider voor het leveren van klinische fysiotherapeutische diensten binnen het ziekenhuis.
  • FCZ levert uitstekende fysiotherapeutische zorg in het peri-klinisch zorgtraject, en heeft een regie functie naar andere zorgverleners toe in pre en post klinische fase.
  • FCZ levert het hele palet aan fysiotherapeutische zorg voor de eerstelijns patiënt.

De kwaliteit en outillage van FCZ voldoet aan de specifieke eisen gesteld aan de werkzaamheden voor de klinische patiëntencategorie die na een klinische opname of om andere reden op speciaal verzoek van de verwijzers (medisch specialisten) bij FCZ behandeld worden. De outillage is ook geschikt voor behandeling van de overige 1e lijns-patiënten ( verwezen door huisarts, collega fysiotherapeut of zelfverwijzing, via zgn. directe toegankelijkheid fysiotherapie of anders).

Om deze kwaliteit te waarborgen hebben we ons geconformeerd aan de normen van Keurmerk Fysiotherapie. Sinds 2020 zijn we hiervoor gecertificeerd.

Praktijkwaarden zijn: Kwaliteit-Dienstverlening-Gezamenlijke inzet-Werkplezier-Elkaar waarderen. Vraag-gerichtheid, professionaliteit, communicatie en samenwerking zijn leidende principes.

Werkwijze

Wij werken volgens 3 principes:

  • Informeren 
  • Behandelen
  • Coachen

Het streven is dat de cliënt na de behandeling met zijn / haar klacht weet om te gaan, en deze middels de instructies beheersbaar weet te houden.

Unieke locatie en faciliteiten

Wij maken optimaal gebruik van onze locatie en van de faciliteiten die deze ons biedt. Doordat de praktijk zich in de Zorgboulevard bij het ziekenhuis bevindt maken wij gebruik van de mogelijkheid contact op te nemen met een (verwijzend) specialist, als dit nodig is. De praktijk streeft naar partnership. Zij werkt o.a. samen met het ziekenhuis, Evean, en andere eerstelijnspraktijken. Wij zien hierin een meerwaarde voor onze kwaliteit van werken, en daardoor ook voor de cliënt.