Wist u dat…

… Fysio Centrum Zaanland sinds kort is aangesloten bij het landelijke ClaudicatioNet?

… Claudicatio intermittens ook wel etalagebenen wordt genoemd, en dat dit betekent dat er slagaders in de benen zijn vernauwd waardoor er te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd?

… er in Nederland naar schatting ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van claudicatio?

… een ClaudicatioNet-fysiotherapeut aangetoonde doelmatige zorg levert door expertise in looptherapie

én leefstijlbegeleiding?

… een huisarts een patiënt met etalagebenen direct mag doorverwijzen naar een ClaudicatioNet-therapeut?

… er bij 80% van de patiënten geen invasieve ingreep volgt na het volgen van een ClaudicatioNet-traject?

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van ruim 2100 fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen).