Nederlandse Vereniging Bekkenfysiotherapeuten wil titel bekkenfysiotherapeut beschermen.

De reden dat de NVFB de titel bekkenfysiotherapeut wil beschermen is patiëntveiligheid. Op dit moment is het voor de patiënt niet altijd duidelijk of hij bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut onder behandeling is. De titel wordt vaak, al dan niet verbasterd tot bekkentherapeut, bekkenbodemfysiotherapeut, door niet geregistreerde bekkenfysiotherapeuten gevoerd. Hierdoor komen patiënten niet direct op de juiste plek en wordt hun de juiste zorg ontzegd.
Bij Fysio Centrum Zaanland zijn Astrid Huijpen, Renate Dik, Marcella Leguyt geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en is Esther van Dijk in opleiding tot bekkenfysiotherapeut. U bent dus van de juiste zorg verzekerd.