Slider_vergoedingen_MG_5618-2

Informatie voor verwijzers

(Deze informatie is bedoeld voor (para)medici)

Eerstelijns fysiotherapiepraktijk

Buiten het Zaans Medisch Centrum, dit wil zeggen in de polikliniek, zijn de werkzaamheden hetzelfde als binnen een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Patiënten worden er behandeld met en zonder verwijzing, de zogenaamde directe toegankelijkheid.
De band met het ziekenhuis is ook hier nadrukkelijk aanwezig, mede door de nauwe samenwerking met de Huisartsenpraktijk Zaandam Oost en de revalidatieartsen van de afdeling revalidatie binnen het ZMC waardoor veelvuldig verwezen wordt. Uiteraard worden ook patiënten behandeld die verwezen worden door andere huisartsen uit de regio zonder dat hierbij een relatie bestaat met het ziekenhuis.

Behandeling binnen de kliniek – Zaans Medisch Centrum

Binnen het ZMC, de kliniek, worden de behandelingen verricht op de klinische afdelingen waarbij de fysiotherapeuten gespecialiseerd zijn per afdeling en tevens bekend zijn met de richtlijnen en protocollen van andere afdelingen. Dit is relevant in verband met het draaien van weekenddiensten door alle fysiotherapeuten die minstens drie jaar klinische ervaring hebben op verschillende afdelingen. De rollen en competenties van de ziekenhuisfysiotherapeut zijn terug te vinden binnen de fases waarin deze actief is.
Te onderscheiden zijn drie fasen, t.w:

  • De preklinische fase
    In deze fase richt de fysiotherapie zich erop een risicostratificatie te maken van de te verwachten functieverlies tijdens de ziekenhuisopname en/of in het nabehandeltraject. Om de gezondheidstoestand te optimaliseren kan aan de hand van deze stratificatie besloten worden om over te gaan tot preoperatieve fysiotherapiebehandeling. Ook kan door middel van informatievoorziening pre-operatief ervoor gezorgd worden dat de ligduur verkort wordt en de ontslagprocedure makkelijk verloopt. Zo worden bij FCZ patiënten pre-operatief geïnstrueerd zoals krukkeninstructie bij artroscopiën, brace aanmeten bij voorste kruisband plastiek en schouderinstructies bij cuffhechtingen en stabiliteit herstel.
  • De klinische fase
    De ziekenhuisfysiotherapeut brengt de functionele gezondheidstoestand in kaart waarbij hij klinische factoren zoals pathologie en medische behandelingen meeneemt in een risico-inventarisatie. De behandeling is gericht op afname van functieverlies of het voorkomen daarvan. Hierbij is veel aandacht voor stoornissen op functieniveau met als voorbeelden ademhalingsoefeningen en ademspiertraining en informeren, adviseren over houding en ligging in bed en activeren en stimuleren van activiteit in bed.
  • De postklinische fase
    Het functioneren in relatie tot de thuissituatie of zoals in een verpleeghuis of revalidatieafdeling staat centraal bij activiteiten die de fysiotherapeut verricht. Op welk niveau functioneert de patiënt en welke begeleiding is nodig om te komen tot optimalisering van zelfstandigheid en zorg. Deze begeleiding kan komen van een fysiotherapeut in de eerste lijn al of niet in combinatie met andere disciplines.