Behandelingen

Tiltechnieken en gerelateerde training (ARBO)

Tiltechniektraining wordt uitgevoerd in opdracht van het Zaans Medisch Centrum.

Zowel individueel als in groepsverband.

Doel/Middelen

Het doel is om fysieke klachten van medewerkers te voorkomen en te verminderen. De middelen die Fysio Centrum Zaanland kan toepassen, gezien de speciale expertise op het gebied van beweging, training en belasting, zijn:

  • Individuele advisering en training van medewerkers ten aanzien van houding en beweging in hun werk
  • Individuele behandeling van klachten van het bewegingsapparaat
  • Onderzoek naar fysieke belasting op de werkplek, advisering naar technische, organisatorische en tiltechnische oplossingen
  • Geven van tillessen aan groepen

Bij het transferbeleid zijn goede afspraken over de uitvoering van transfers van belang. Hulpmiddelen hiervoor zijn:

  • Tilprotocollenboeken en tilprotocollen op Intranet (in DKS-E)
  • Pictogrammen boven bed
  • Tillessen
  • Tilhulpmiddelen (b.v. een tillift)
  • Aangepast aan de situaties van elke unit

Tillessen verplicht

In ongeveer 10 uur kan elke werknemer de basisvaardigheden bijgebracht worden om samen de transfers goed uit te voeren. Een stuk achtergrond informatie is nodig om het nut en de mogelijkheden in te zien. Als dan met elkaar gezellig en serieus getraind is, is je kennis verrijkt.
Daarna is het zaak om het geleerde in praktijk te brengen en de vaardigheden te onderhouden. Herhalingslessen moeten iedereen scherp houden: voor jezelf en de collega’s!

Werkplekonderzoek en advisering

De door Fysio Centrum Zaanland opgedane ervaring in het Zaans Medisch Centrum is een goede basis voor het uitvoeren van werkplekonderzoek en advisering in uw bedrijf.