Slide-Groepsfoto

Missie

De missie van Fysio Centrum Zaanland luidt:

De praktijk functioneert in alle opzichten als een zelfstandige praktijk met een bijzondere relatie tot het ziekenhuis Zaans Medisch Centrum (ZMC) in Zaandam. Enerzijds is er een volledige onafhankelijkheid t.o.v. het ZMC qua aansturing, management alsook in financiële zin, anderzijds bestaan er gezien de aard van de werkzaamheden uitgevoerd door FCZ en de locatie van de praktijk voor fysiotherapie, nauwe banden met het ZMC.

  • FCZ is en blijft de zogenaamde preferred provider voor het leveren van klinische fysiotherapeutische diensten binnen het ziekenhuis.
  • FCZ levert uitstekende fysiotherapeutische zorg in het peri-klinisch zorgtraject, en heeft een regie functie naar andere zorgverleners toe in pre en post klinische fase.
  • FCZ levert het hele palet aan fysiotherapeutische zorg voor de eerstelijns patiënt.

De kwaliteit en outillage van FCZ voldoet aan de specifieke eisen gesteld aan de werkzaamheden voor de klinische patiëntencategorie die na een klinische opname of om andere reden op speciaal verzoek van de verwijzers (medisch specialisten) bij FCZ behandeld worden. De outillage is ook geschikt voor behandeling van de overige 1e lijns-patiënten ( verwezen door huisarts, collega fysiotherapeut of zelfverwijzing, via zgn. directe toegankelijkheid fysiotherapie of anders).

Om deze kwaliteit te waarborgen hebben we ons geconformeerd aan de normen van Keurmerk Fysiotherapie. Sinds 2020 zijn we hiervoor gecertificeerd.

Praktijkwaarden zijn: Kwaliteit-Dienstverlening-Gezamenlijke inzet-Werkplezier-Elkaar waarderen. Vraag-gerichtheid, professionaliteit, communicatie en samenwerking zijn leidende principes.