Behandelingen

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, die zich richt op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen, en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueeltherapeuten passen specifiek manueel therapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken toe en beoordelen dit in de gehele keten. De opleiding Manuele Therapie is een 3-jarige deeltijd opleiding op master niveau. De manueeltherapeuten van Fysio Centrum Zaanland zijn Alida Pronk en Nanda van der Blom-Boots.

Onderzoek

Na uitvragen van de ziektegeschiedenis en huidige klachten volgen specifieke onderzoekstechnieken of analyse van voorkeurspatronen in het bewegen. Deze geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventuele functiestoornissen van gewrichten. Op grond van de onderzoeksgegevens wordt er een manueel therapeutische diagnose geformuleerd. De manueeltherapeut zal tijdens het eerste consult in overleg met de patiënt besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek noodzakelijk is.

Therapie

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van functiestoornissen en pijn, als het verbeteren van vaardigheden in activiteiten in dagelijks leven, werk en sport. Tijdens de manueel therapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de bewegingsmogelijkheid en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel.

Wanneer naar een manueeltherapeut?

Door de gespecialiseerde opleiding en het kunnen toepassen van de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie uitermate geschikt voor de diagnosestelling, al of niet in combinatie met de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.
Aandoeningen waarbij manuele therapie een oplossing kan zijn:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
  • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
  • lage rugpijn met eventueel uitstralende pijn naar de benen
  • bepaalde vormen van duizeligheid die ontstaan door het bewegen van de nek

Vergoeding

Manuele therapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Heeft u géén aanvullende verzekering voor fysiotherapie dan komen de kosten voor eigen rekening. Bekijk de tarieven op de website.

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie

De manueel therapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is als beroepsinhoudelijke vereniging aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF). Kijk voor meer informatie op www.nvmt.nl