Behandelingen

Manuele lymfdrainage

Er is binnen de praktijk een oedeemfysiotherapeut werkzaam, die voldoet aan de registratie eisen voor oedeemfysiotherapie en manuele lymfdrainage: Lotte Schijf (opleiding gevolgd bij Virginia Cool School). Daarnaast is Pieter Kuijk in opleiding tot oedeemfysiotherapeut.

Oedeemfysiotherapie of manuele lymfdrainage

Een oedeemfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na zijn of haar opleiding voor fysiotherapie een erkende post-HBO opleiding voor manuele lymfdrainage heeft gevolgd. Deze opleidingen bieden toegang tot het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en/of het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie.

Algemeen

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht; onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bacteriën, zware metalen) of gassen (zuurstof, koolzuurgas etc.). Deze processen noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in evenwicht als de waterhuishouding in optimale conditie is. Het kan voorkomen dat het evenwicht verstoord wordt door aangeboren problematiek, maar ook als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. Wanneer dit het geval is dan kan het lymfesysteem manueel geholpen worden via manuele lymfdrainage.

Therapie

De manuele lymfdrainage heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren. De therapeutische uitvoering van manuele lymfdrainage beoogt een celregeneratie op alle niveaus (lokaal en segmentaal) door de kwaliteit en de kwantiteit van het omgevende vocht te beinvloeden. De therapie heeft uitwerking op vier invloeden:
– drainage invloed
– invloed op vaatmusculatuur
– invloed op immuniteit
– invloed op het zenuwstelsel
Je kunt met manuele lymfdrainage zichtbare en onzichtbare oedemen behandelen.

Techniek

Bij manuele lymfdrainage wordt ritmisch een heel zacht, spiraalvormige tractie uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, met gelijktijdig een aangepaste druk op de aderen. Om de vaten niet dicht te drukken wordt elk van de handgrepen uitgevoerd met een zeer lichte druk.

Wanneer naar een oedeemfysiotherapeut?

Manuele lymfdrainage wordt toegepast bij verschillende indicaties:
– oedemen
– post-traumatische en post-operatieve oedemen
– reumatische aandoeningen en oedemen van reumatische oorsprong
– klachten van het zenuwstelsel
– dermatologische problemen/ huidproblemen
– bloedcirculatiestoornissen
– stressgerelateerde klachten
– in de sportgeneeskunde: spierpijnen, bloeduitstortingen en scheurtjes.

De verwijzing

Voor een oedeembehandeling is een verwijzing nodig van een (huis)arts of specialist. Bij de meeste ziektekostenverzekeraars is een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerd oedeemfysiotherapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket opgenomen. Er bestaat voor oedeemfysiotherapie een apart tarief.

NVFL

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie is een beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Voor meer informatie kunt u ons bellen (tel: 075-6502238) of algemene informatie inwinnen via internet www.nvfl.nl
Voor meer informatie over Virginia Cool School zie www.mldv.nl