Behandelingen

Longrevalidatie

Voor longrevalidatie komt u in aanmerking wanneer bij u de diagnose COPD (chronische bronchitis en/ of emfyseem) is gesteld. Er is een indicatie voor fysiotherapie als u beperkt bent als gevolg van COPD in de activiteiten van het dagelijks leven door kortademigheid en/of een afgenomen inspanningsvermogen.
Ook als u last heeft van terugkerende luchtweginfecties komt u in aanmerking.

Doel van de longrevalidatie

  • Inzicht geven in het ziektebeeld
  • Bewustwording van het adempatroon tijdens rust en inspanning, aanleren van efficiënte ademhalingstechnieken en het effectief ophoesten van slijm
  • Verbeteren van het algemeen uithoudingsvermogen
  • Het verbeteren of bevorderen van het algemeen welbevinden en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Aanmelding

Aanmelding voor longrevalidatie gaat via de longarts of de huisarts. Deze verwijst u eerst door naar een longverpleegkundige. De longverpleegkundige verzamelt alle relevante gegevens, waarna u bij de fysiotherapie wordt aangemeld.

De training

Voorafgaand aan de training wordt u getest op de functieafdeling. De resultaten van de testen worden meegestuurd bij de aanmelding voor fysiotherapie. Na aanmelding wordt een afspraak voor een individuele intake gepland. Tijdens de intake stelt de fysiotherapeut onder ander vragen over benauwdheid en vermogen om in te spannen. Tevens wordt een vragenlijst gebruikt waarop u invult wat de grootste beperkingen zijn.

De training vindt plaats in groepsverband, maximaal 7 mensen per groep. Er wordt 2 maal per week een uur getraind, onder leiding van twee fysiotherapeuten. De training bestaat uit looptraining, fietstraining, circuittraining (kracht en conditie), spelvormen en ontspanning. Tevens wordt er getraind om aandacht te hebben voor de ademhaling bij alle dagelijkse activiteiten zoals traplopen, bukken en opstaan vanuit een stoel.