Silde-grote-zaal_MG_5561
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hart- en Vaatziekten
  • Aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Kwaliteit

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut in de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen krijgt de Keurmerk-fysiotherapeut zogenaamde feedback-informatie. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert en zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie middels dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is als feedbackinformatie. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut. In dit geval worden uw gegevens niet meegenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over Keurmerk Fysiotherapie? Kijk op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Per januari 2021 is Fysio Centrum Zaanland overgestapt naar een nieuw kwaliteitsregister: Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

Fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het Keurmerk  werken continu aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, en  zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid

Dit betekent dat wij  actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn, en werken aan de inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Belangrijk onderdeel van het Keurmerk is de intercollegiale toetsing genaamd oftewel de peer review.

Dit is een methode om de kwaliteit van werken te verbeteren, verifiëren of controleren door de kritische blik van een aantal  collegae, met de vraag: ‘Hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter doen?’

Het scholingsplan per fysiotherapeut  helpt hierbij: Jaarlijks worden er door de fysiotherapeuten in onze praktijk cursussen en opleidingen gevolgd, waarvoor accreditatie punten worden behaald. Uitgangspunt daarbij zijn kerncompetenties van fysiotherapeutisch handelen.

Elk jaar wordt de praktijk gevisiteerd waarbij aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de praktijk lopende processen in de gaten houdt en indien nodig verbetert.