Behandelingen

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie met als specifieke doelgroep kinderen van 0 tot 16 jaar. Deze groep wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen op basis van groei en ontwikkeling. Daarom vraagt het een specifieke benaderingswijze. Daarbij zijn de ouders betrokken bij het behandelingsproces. De kinderfysiotherapeuten van Fysio Centrum Zaanland hebben na hun opleiding fysiotherapie een deeltijd opleiding kinderfysiotherapie op Master niveau gevolgd.

De Kinderfysiotherapeuten van Fysio Centrum Zaanland

Binnen Fysio Centrum Zaanland zijn Suzanne Beets en Maartje Hofstede geregistreerde kinderfysiotherapeuten. Jeroen van Haastere is kinderfysiotherapeut i.o..  Collega bekkenfysiotherapeut Astrid Huijpen en Suzanne Beets zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met problemen in de zindelijkheid.

De Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een driejarige master-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Om geregistreerd te blijven, is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Het onderzoek

De kinderfysiotherapeut legt vast wat de bewegingsmogelijkheden en bewegingsbeperkingen van het kind zijn, en op welke manier de bewegingen worden uitgevoerd, om te kunnen analyseren waarom het kind juist op deze manier beweegt.

De kinderfysiotherapeut kan daarbij gebruikmaken van video-observaties en allerlei testen.

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de aandoening, de leeftijd, de ontwikkelingsfase en de omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Daarbij houdt de kinderfysiotherapeut rekening met de hulpvraag van ouders en kind.

De therapie

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek, zoekt de kinderfysiotherapeut naar beïnvloedbare factoren op basis waarvan doelen en behandelplan worden opgesteld.

Door het aanbieden van bewegingstaken aan het kind en adviezen aan ouders/verzorgers wordt een proces in gang gezet dat leidt tot herstel of verbetering van functie, het behouden of vergroten van de algemene ontwikkelingsmogelijkheden en vergroten van de ADL-zelfstandigheid.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Een verwijzing door een arts naar de kinderfysiotherapeut vindt plaats als er sprake is van problemen in het bewegend functioneren van een kind (tussen de 0 en 16 jaar).

Ook het kind of de ouders zelf kunnen rechtstreeks naar de kinderfysiotherapeut gaan in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Over de verwijzing

Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer en de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn minstens 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden. Verdere vergoeding hangt af van de aard van de klachten en uw aanvullende verzekering.

ToP programma

In onze praktijk is kinderfysiotherapeute Maartje Hofstede officieel geregistreerd om het ToP programma uit te voeren. Zij heeft hiervoor de opleiding gevolgd bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders. Het programma is bedoeld om ouders en kind te helpen na hun moeilijke start en om de ontwikkeling van het te vroeg geboren kind na thuiskomst te ondersteunen. Het ToP programma wordt ingezet bij baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram. Dit ToP programma is opgezet en de uitvoering wordt gecoördineerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl), vanuit het AMC in Amsterdam.

Het interventieprogramma heeft een bewezen positief effect op de vroege ontwikkeling van het kind (en de ouders). De resultaten daarvan zijn zo overtuigend dat de zorgverzekeraars de kosten van het programma vergoeden.

NVFK

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) is een beroepsinhoudelijke vereniging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor meer informatie kunt u ons bellen (tel: 6502238) of algemene informatie inwinnen via internet: www.nvfk.nl(kinderfysiotherapie) en www.nvfb.nl 
(bekkenbodemproblematiek).