Behandelingen

Kinderbekkenfysiotherapie

Suzanne Beets is kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in kinderbekkenfysiotherapie. Daarnaast heeft bekkenfysiotherapeut Astrid Huijpen een Post HBO opleiding van een jaar voor kinderen met problemen in de zindelijkheid gevolgd.

Wij onderzoek en behandelen uw kind bij ons in de praktijk. Daarnaast draaien wij spreekuur samen met de kinderarts en urotherapeut op de “Kinder Incontinentie Poli” op de kinderpoli van het Zaans Medisch Centrum. Ook is daar de plasklas waar de urotherapeut en de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind op een speelse wijze het plasprobleem aan pakken. Voor meer informatie kijk op de website: www.zaansmc.nl.

Waarom kinderbekkenfysiotherapie

Het zindelijk worden en zijn van kinderen kan door vele oorzaken worden verstoord of problematisch worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zoals bijvoorbeeld een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen en onnodig ophoudgedrag.

Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten.

De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe een kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en poepen. Ze krijgen inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.

Veel voorkomende problemen

  •  Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van een volledige plas)
  • Heel vaak moeten plassen
  • Terugkerende blaasontstekingen
  • Bedplassen
  • Verlies van ontlasting of vegen in de broek
  • Verstopping
  • Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
  • Angst om te poepen of plassen
  • Problemen op het gebied van seksualiteit ( adolescenten)

Een kind is leerbaar vanaf ongeveer 5 jaar. Dan kan de kinderbekkenfysiotehrapeut met het kind bewust gaan oefenen. Bij een jonger kind krijgen ouders gericht adviezen en wordt er een start gemaakt met spelenderwijs oefenen.

Het zijn klachten die een grote stempel kunnen drukken op het leven van uw kind en mogelijk uw gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders, schamen zich voor deze klachten en durven er niet of slechts met weinig anderen over te praten. Niet zelden leidt dit tot een isolement van het kind; het durft niet meer naar vriendjes of vriendinnetjes, niet naar een club, niet mee op schoolreis of op kamp. Kinderen voelen zich vaak erg onzeker. Ook veel ouders vragen zich af wat er is misgegaan in de zindelijkheidstraining. De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt samen met u en uw kind en eventueel in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts, naar een manier om de problemen op te lossen.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut

Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag. Er wordt ook een bewegingsonderzoek gedaan. Ademhaling en ontspanning spelen een belangrijke rol bij goed poepen en plassen. Indien er een specifiek bekkenbodemspier-onderzoek zinvol is zal dit eerst met u worden besproken.

Wanneer de klachten duidelijk in beeld zijn van uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal onder andere bestaan uit voorlichting en advies over toiletgedrag, drink-,en eetgedrag, adem- en ontspanningsoefeningen, het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan. We spelen in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert het kind grip te krijgen op de klachten.

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig in overleg gaan met de verwijzer adviseren om medebehandeling van een diëtiste of een psycholoog te vragen. Er is een goede samenwerking met de urologen, kinderartsen, gynaecologen, kinderpsycholoog en urotherapeuten van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Kinderbekkenfysiotherapie wordt, net als de gewone fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar.

Resultaat

Over het algemeen kan er binnen enkele maanden een goed resultaat worden bereikt. Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de medische problematiek, van de duur van de klachten, van de leeftijd en motivatie en inzet van het kind en de ouders. Uit onderzoek is gebleken dan 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt en bij nog eens 12 % verbeteren de klachten aanmerkelijk.