Behandelingen

Kinderbekkenfysiotherapie

Suzanne Beets is kinderfysiotherapeut en Astrid Huijpen is bekkenfysiotherapeut en beide zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met bekkenproblematiek. Suzanne en Astrid hebben beide de post HBO opleiding gevolgd voor kinderen met problemen in de zindelijkheid.

De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om uw kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe uw kind daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer uw kind moet plassen en poepen. Uw kind krijgt inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.

Wanneer naar de kinderbekkenfysiotherapeut

Het zindelijk worden en zijn van kinderen kan door vele oorzaken worden verstoord zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan een te vroeg gestarte zindelijkheidstraining, terugkerende blaasontstekingen en/of onnodig ophoudgedrag.

Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten.

Veel voorkomende klachten zijn:

  • Verlies van urine (van druppelverlies tot verlies van een volledige plas)
  • Heel vaak moeten plassen
  • Terugkerende blaasontstekingen
  • Bedplassen
  • Verlies van ontlasting of vegen in de broek
  • Verstopping, ook wel obstipatie genoemd
  • Buikpijn zonder aantoonbare oorzaak
  • Angst om te poepen of plassen
  • Angst voor de wc
  • Problemen op het gebied van seksualiteit ( adolescenten)

De klachten kunnen een grote stempel kunnen drukken op het leven van uw kind en mogelijk uw gezin. Kinderen, maar ook vaak hun ouders, schamen zich voor deze klachten en durven er niet of slechts met weinig anderen over te praten. Vaak leidt dit tot een isolement van het kind; het durft niet meer naar vriendjes of vriendinnetjes, niet naar een club, niet mee op schoolreis of op kamp. Kinderen voelen zich vaak erg onzeker. Veel ouders vragen zich af wat er is misgegaan in de zindelijkheidstraining.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut

De kinderbekkenfysiotherapeut kijkt samen met u en uw kind en eventueel in samenspraak met een ander specialisme naar een manier om de problemen op te lossen.

Wij onderzoek en behandelen uw kind bij ons in de praktijk. Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om een indruk te krijgen van het plas- en poepgedrag. Na het vraaggesprek zal er een bewegingsonderzoek gedaan worden en gekeken worden naar de ademhaling en ontspanning. Ademhaling en ontspanning spelen een belangrijke rol bij het goed kunnen poepen en plassen. Indien er een specifiek bekkenbodemspier-onderzoek zinvol is zal dit eerst met u en uw kind worden besproken.

Wanneer de klachten duidelijk in beeld zijn van uw kind wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de klacht zal de therapie bestaan uit onder andere voorlichting en advies over toiletgedrag, drink-,en eetgedrag, adem- en ontspanningsoefeningen, het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan. We spelen in op de belevingswereld van het kind. Spelenderwijs leert het kind grip te krijgen op de klachten.

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig in overleg gaan met de verwijzer en adviseren om medebehandeling van een ander specialisme. Er is een goede samenwerking met de kinderartsen, urotherapeuten, kinderpsychologen, urologen en gynaecologen van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. Kinderbekkenfysiotherapie wordt, net als de gewone fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar, vergoed door uw zorgverzekeraar.

Naast behandelingen op de praktijk draaien wij spreekuur samen met de kinderarts en urotherapeut op de “Kinder Incontinentie Poli” op de kinderpoli van het Zaans Medisch Centrum. Ook is daar de plasklas waar de urotherapeut en de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind en andere kinderen op een speelse wijze het plasprobleem aan pakken. Voor meer informatie kijk op de website: www.zaansmc.nl.

Resultaat

Het resultaat is mede afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek, van de duur van de klachten, van de leeftijd en motivatie en inzet van uw kind en u als ouders. Over het algemeen wordt er binnen enkele maanden een goed resultaat bereikt.