Behandelingen

Hartrevalidatie

(het onderdeel bewegen van het hartrevalidatieprogramma van het Zaans Medisch Centrum uitgevoerd door Fysio Centrum Zaanland)

De verwijzing/aanmelding vindt plaats door de cardioloog of hartverpleegkundige. Vergoeding vindt plaats vanuit het ziekenhuis en u hoeft dus niet apart aanvullend verzekerd te zijn voor fysiotherapie.

U wordt voor hartrevalidatie aangemeld:

– na een myocardinfarct (conservatief behandeld of na dotterbehandeling al dan niet met stentplaatsing)
– na een bypassoperatie, klepoperatie of andere hart/vaatoperaties(ablatie, plaatsing aortaprothesen, harttransplantatie)
– bij een erfelijke hartaandoeningen
– bij hartfalen
– na pacemaker- of ICD plaatsing

Het doel van de hartrevalidatie

In de literatuur staat:

“Het begeleiden van de patiënt in het proces van verwerken van hartlijden al dan niet na een operatie om een optimaal functioneren in haar/zijn dagelijks leven te verkrijgen”.

Optimaal functioneren betekent:

  • bewegen met een optimaal haalbare conditie/uithoudingsvermogen
  • zonder overheersende angst bewegen
  • kennis opdoen van eventueel cardiale beperkingen
  • doordrongen zijn van het feit dat risicofactoren zoals weinig bewegen, roken, overgewicht, vet/zoutrijk dieet en over gedoseerde spanning vermeden dienen te worden

In het ziekenhuis heeft u, voor ontslag, al een voorbereidend gesprek gehad met de hartverpleegkundige waarbij de hartrevalidatie is besproken. De hartverpleegkundige meldt u vervolgens aan voor hartrevalidatie bij Fysio Centrum Zaanland.

Enkele weken na ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u een uitnodiging van Fysio Centrum Zaanland voor een fysiotherapeutische intake voorafgaand aan het hartrevalidatieprogramma waarbij uw hulpvraag geïnventariseerd wordt. Op basis hiervan wordt u ingedeeld in een passende hartrevalidatiegroep.

Behandelingen/Programma’s

Afhankelijk van uw hulpvraag, lichamelijke mogelijkheden en leeftijd kan u worden ingedeeld in de volgende programma’s:

  1. Intensief programma bestaande uit 2 delen namelijk gedurende 6 weken een trainingsprogramma 3X per week 1 uur in de ochtend waarbij conditietraining, krachttraining, ontspanningsoefeningen en leefstijladviezen centraal staan. Vervolgens hierna gedurende 2 weken 1X per week een zgn. trimuur met duurtraining, krachttraining en circuittraining.
  1. Gedurende 6 tot 8 weken vindt 2x per week 1 uur in de middag de training plaats. Hierbij staan centraal: conditietraining, krachttraining en leefstijladviezen; maar duidelijk aangepast aan uw hulpvraag.
  1. Hartfalenprogramma, de trainingen zijn 2x per week 1 uur gedurende 6 tot 8 weken. Hierbij ligt het accent vooral op conditie- en krachttraining in aangepaste vorm en leefstijladviezen.  Bestemd voor patiënten met een pacemaker of ICD.
  1. In uitzonderlijke situatie kan een individueel programma plaatsvinden

Voor en tijdens iedere trainingssessie wordt uw actuele toestand duidelijk bepaald, zodat steeds de belasting in relatie tot de mate van belastbaarheid op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is de hartverpleegkundige ook regelmatig kortdurend aanwezig bij de diverse trainingsgroepen voor beantwoording van eventuele vragen over bv. medicijngebruik of voortgang binnen het hartrevalidatieproces.                                                       Het verloop van het gehele programma wordt gekenmerkt door accentverschuiving van begeleid naar steeds minder begeleid bezig zijn. Bij beëindiging van het programma wordt het advies gegeven de risicofactoren te blijven vermijden en actief te blijven bewegen conform de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (dagelijks minimaal een half uur matig intensief bewegen).