Behandelingen

De geriatriefysiotherapeut

Ouderdom komt met gebreken. Met andere woorden: naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening, zoals een beroerte, dementie, Parkinson of een gebroken heup.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden die veel voorkomen bij het ouder worden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Bij Fysio Centrum Zaanland is Sacha Bruinenberg geriatriefysiotherapeut. Zij werkt samen met de geriater en geriatrieverpleegkundigen van het Zaans Medisch Centrum.