Behandelingen

Wat is FitKids?

FitKids is een bewegingsprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening die daardoor een inactief leven leiden. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. Naast de Fitkids richtlijn zijn er specifiek handleidingen voor een groot aantal aandoeningen. In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

De begeleiding

De begeleiding van Fitkids is intensief. Op een groep van 8-10 
kinderen staan twee professionele begeleiders. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken.
De begeleiding bij Fysio Centrum Zaanland bestaat uit:

  • Maartje Hofstede, kinderfysiotherapeut
  • Suzanne Beets, fysiotherapeut, kinderfysiotherapeut
  • Jeroen van Haastere, fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o.

Intake

Voorafgaand aan een trainingsperiode wordt er een intake en onderzoek gedaan. Deze intake en onderzoek wordt afgenomen door een kinderfysiotherapeut. Tijdens deze intake wordt er gekeken naar kracht, conditie, lenigheid, balans en naar de kwaliteit van leven. Tevens worden er testen uitgevoerd en vragenlijsten afgenomen. Halverwege of aan het eind van de trainingsperiode kan dit worden herhaald als evaluatie.

Plaats en tijd

De fitkids lessen worden gegeven in de oefenzaal en fitnessruimte van Fysio Centrum Zaanland.
Momenteel hebben wij 1 groep:

Vrijdag van 16.30 tot 17.30

Verwijzing

De kinderen die komen sporten worden verwezen door een arts of 
een collega kinderfysiotherapeut. Mogelijke verwijzers zijn:

  • Kinderartsen
  • Kinderrevalidatieartsen
  • Reade
  • Huisartsen
  • GGD-artsen
  • Collega kinderfysiotherapeuten regio Zaanstreek
  • Zelfverwijzing