Behandelingen

Wat is FitKids?

FitKids is een bewegingsprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening die daardoor die daardoor niet mee kunnen komen met reguliere sportactiviteiten en/of een inactief leven leiden. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. In het FitKids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

De begeleiding

De begeleiding bij Fysio Centrum Zaanland bestaat uit:

  • Suzanne Beets, fysiotherapeut en kinder(bekken)fysiotherapeut
  • Nancy Hollingsworth, begeleider revalidatie en medisch fitness trainer
  • Maartje Hofstede, kinderfysiotherapeut
  • Jeroen van Haastere, fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o.

Intake

Voorafgaand aan een trainingsperiode wordt er een intake en onderzoek gedaan. De intake en het onderzoek worden afgenomen door een kinderfysiotherapeut. Tijdens deze intake wordt er gekeken naar kracht, conditie, lenigheid, balans en naar de kwaliteit van leven. Tevens kunnen er testen uitgevoerd worden en vragenlijsten worden afgenomen. Halverwege en aan het eind van de trainingsperiode worden de testen herhaald ter evaluatie.

Plaats en tijd

De FitKids lessen worden gegeven in de oefenzaal en fitnessruimte van Fysio Centrum Zaanland.
Momenteel hebben wij 1 groep:

Vrijdag van 16.30 tot 17.30

Verwijzing

De kinderen die komen sporten worden verwezen door een arts of 
een collega kinderfysiotherapeut. Mogelijke verwijzers zijn:

  • Kinderartsen
  • Kinderrevalidatieartsen
  • Reade
  • Huisartsen
  • GGD-artsen
  • Collega kinderfysiotherapeuten regio Zaanstreek