Behandelingen

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Wat betekent dat voor u?

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u “direct” bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer “direct” kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde “screening” uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of een van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, des te sneller u herstelt.

De registerfysiotherapeut: Een zeker gevoel!

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Kijk op www.fysiotherapie.nl voor meer informatie over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.