Behandelingen

Corona-revalidatie

Fysio Centrum Zaanland behandelt Corona patiënten.

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus.

De ziekte veroorzaakt luchtwegklachten (zoals bij de griep) met symptomen zoals hoesten, koorts en (in ernstigere gevallen) ademhalingsproblemen.

Patiënten die opgenomen zijn in het Zaans Medisch Centrum krijgen een handig boekje met ademhalingsoefeningen en oefeningen ter verbetering van spierkracht en uithoudingsvermogen. Bij opname in het ziekenhuis worden patiënten zo snel mogelijk gemobiliseerd om spierkracht verlies tegen te gaan.

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt contact opgenomen om na te gaan of er beperkingen worden ervaren in het dagelijks bewegend functioneren en of er een indicatie is voor fysiotherapie. De fysiotherapeut inventariseert telefonisch beloop en gezondheidssituatie, en stelt samen met patiënt doelen op voor fysiotherapie op afstand.

Klachten van vermoeidheid, spierzwakte, kortademigheid en benauwdheid kunnen enkele dagen tot meerdere weken of maanden aanhouden. Hoe zieker iemand is geweest van het coronavirus, hoe langer het herstel meestal duurt en de klachten aanhouden. Vooral mensen die op de IC hebben gelegen kunnen langere tijd last houden.

Bewegen na infectie met het corona virus is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel mensen die zelfstandig hun conditie op peil kunnen brengen. Er zijn ook mensen bij wie het veel moeite kost om de activiteiten van het dagelijks leven weer op te pakken. Een fysiotherapeut met ervaring in longziekten kan hierbij een uitkomst zijn.

Fysio Centrum Zaanland heeft een protocol gemaakt, samen met fysiotherapeuten van het longnetwerk Zaanstreek. De eerste 6 weken worden patiënten telefonisch begeleid bij het geleidelijk hervatten van activiteiten in het dagelijks leven. Er worden ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen doorgenomen, en bij zwakte van de ademspieren worden deze specifiek getraind. Daarna volgt behandeling in de praktijk; fysieke oefentherapie met de focus op het bewegend functioneren in het dagelijks leven. De behandeling is voor elke patiënt uniek. De trainingsintensiteit en frequentie wordt geleidelijk opgebouwd op basis van de hulpvraag, behandeldoelen en mogelijkheden van de patiënt. Uitgangspunten zijn verbeteren van ademtechniek, verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen, technieken aanleren voor allerlei activiteiten van het dagelijks leven.

Belangrijk om te weten: Er bestaat een nauwe samenwerking met de longartsen en longverpleegkundigen van het Zaans medisch Centrum. Daarnaast werken wij samen met diëtist, ergotherapeut en psycholoog. Bij complexere problemen nemen wij contact op met de Revalidatie afdeling van het ZMC.

Fysiotherapie na COVID-19 wordt sinds 18 juli (met terugwerkende kracht) vergoed uit het basispakket.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u bellen met de praktijk op 075-6502238