Fysio Centrum Zaanland overgestapt naar een nieuw kwaliteitsregister: Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Per januari 2021 is Fysio Centrum Zaanland overgestapt naar een nieuw kwaliteitsregister: Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken.

Fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het Keurmerk  werken continu aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, en  zijn herkenbaar voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid

Dit betekent dat wij  actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn, en werken aan de inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Belangrijk onderdeel van het Keurmerk is de intercollegiale toetsing genaamd oftewel de peer review.

Dit is een methode om de kwaliteit van werken te verbeteren, verifiëren of controleren door de kritische blik van een aantal  collegae, met de vraag: ‘Hoe doe ik het nu eigenlijk en wat kan ik nog beter doen?’

Het scholingsplan per fysiotherapeut  helpt hierbij: Jaarlijks worden er door de fysiotherapeuten in onze praktijk cursussen en opleidingen gevolgd, waarvoor accreditatie punten worden behaald. Uitgangspunt daarbij zijn kerncompetenties van fysiotherapeutisch handelen.

Elk jaar wordt de praktijk gevisiteerd waarbij aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de praktijk lopende processen in de gaten houdt en indien nodig verbetert.

Zo wordt er nagedacht  over de best mogelijke behandeling voor de patiënt, maar ook over kostenefficiëntie en doelmatigheid.

Door deelname aan het register laten wij zien bezig te zijn met doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg, en op deze manier werken aan een duurzame positie voor de fysiotherapeut in de maatschappij.

Om de kwaliteit van zorg meetbaar te maken vragen wij aan onze patiënten om per mail, en anoniem, een enquête in te vullen. Deze enquête is van groot belang voor onze praktijk omdat wij hiermee de kwaliteit van zorg verder kunnen aanscherpen.