Behandeling Corona-patiënten

Fysio Centrum Zaanland behandelt Corona patiënten

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus.

De ziekte veroorzaakt luchtwegklachten (zoals bij de griep) met symptomen zoals hoesten, koorts en (in ernstigere gevallen) ademhalingsproblemen.

Patiënten die opgenomen zijn in het Zaans Medisch Centrum krijgen een handig boekje met ademhalingsoefeningen en oefeningen ter verbetering van spierkracht en uithoudingsvermogen. Bij opname in het ziekenhuis worden patiënten zo snel mogelijk gemobiliseerd om spierkracht verlies tegen te gaan.

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt contact opgenomen om na te gaan of er beperkingen worden ervaren in het dagelijks bewegend functioneren en of er een indicatie is voor fysiotherapie. De fysiotherapeut inventariseert telefonisch beloop en gezondheidssituatie, en stelt samen met patiënt doelen op voor fysiotherapie op afstand.

In de eerste 6 weken wordt de patiënt begeleid bij het geleidelijk hervatten van activiteiten in het dagelijks leven. Er worden ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen doorgenomen, en bij zwakte van de ademspieren worden deze specifiek getraind. Daarnaast zal de patiënt fysieke oefentherapie volgen met de focus op het bewegend functioneren in het dagelijks leven.

Wanneer lichamelijke functies in kaart zijn gebracht en er geen verdere beperkingen of risico’s zijn kan de belasting worden opgebouwd. De trainingsintensiteit en frequentie wordt geleidelijk opgebouwd op basis van de hulpvraag, behandeldoelen en mogelijkheden van de patiënt.

Belangrijk om te weten: Er bestaat een nauwe samenwerking met de longartsen en longverpleegkundigen van het Zaans medisch Centrum. Daarnaast werken wij samen met diëtist, ergotherapeut en psycholoog. Bij complexere problemen nemen wij contact op met de Revalidatie afdeling van het ZMC.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u bellen met de praktijk op 075-6502238