Fysio Centrum Zaanland ontvangt certificaat Plus-programma!

Op dinsdag 10 april is Fysio Centrum Zaanland gevisiteerd in het kader van het KNGF Plusprogramma voor de plusovereenkomst met Zilveren Kruis Achmea.

Het Plusprogramma is samengesteld uit elementen die ontwikkeld zijn in het kader van het Materplan Kwaliteit in beweging (MKIB)

Bij de visitatie wordt de kwaliteit van zorg rondom de fysiotherapeutische behandeling getoetst aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria.

Kwaliteitscriteria

Om in aanmerking te komen voor het plus-certificaat moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan op het gebied van dossiervoering en kwaliteitsbeleid.

Alle (behandel)processen dienen te verlopen via vastgelegde procedures en protocollen.

Selecte groep praktijken

De praktijk dient te voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder het schrijven van een beleidsplan, een calamiteiten plan, een management review en deelname aan intervisiebijeenkomsten.